Πλατφόρμες με Educator Account

Πλατφόρμες με Educator Account

Share this article

Πλατφόρμες και εργαλεία που προσφέρουν ειδικές προσφορές, πλάνα ή επιπλέον λειτουργικότητες σε Εκπαιδευτικούς (Educators, Teachers, Instructors) λογαριασμούς.

Κατάλογος Εργαλείων

Πλατφόρμα / Εργαλείο

Κατηγορία

Loom

Καταγραφή Οθόνης (Screen Recording)

Canva

Γραφιστική

TinkerCad

Εκπαιδευτική Ρομποτική

GitHub Educational Pack

Μπορεί να είναι γραφικό κείμενο

Προγραμματισμός

Share this article

Discussion

Sign up for our newsletter