Εκπαιδευτικά Εργαλεία

Εκπαιδευτικά Εργαλεία

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε διάφορα χρήσιμα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία τα οποία μπορούν να κάνουν την εκπαιδευτική ή διδακτική διαδικασία πιο αποτελεσματική.

Περιγραφή

URL

Επεξεργασία PDF

Επεξεργασία Βίντεο

Επεξεργασία Ήχου

Δημιουργία Διαγραμμάτων

Ενημέρωση

Code Snippets

Λίστες Συνδέσμων (Collaboaration)

Ψηφοφορίες (Voting - Polls)