Εκπαιδευτικά Sandboxes - Playgrounds Πληροφορικής

Εκπαιδευτικά Sandboxes - Playgrounds Πληροφορικής

Share this article

Κατάλογος με Sandboxes - Playground εργαλεία Πληροφορικής όπου μπορείτε να δοκιμάζετε και παίζετε άφοβα όταν είστε στην διαδικασία δημιουργίας ή επεξεργασίας κάποιου πρότζεκτ (έργου) σας.

Τίτλος

Περιγραφή

Codeboard.io

  • A web-based IDE to teach programming in the classroom.

  • Easily create and share exercises with students.

  • Analyze and inspect students' submissions with a single click.

Codesandbox

Code. Review. Deploy.

Replit.com

Build software collaboratively with the power of AI, on any device, without spending a second on setup

Querycraft.io

Writing queries is slow and tedious work. Let QueryCraft do the heavy lifting.

Share this article

Sign up for our newsletter