Εκπαιδευτική Πληροφορική και Ρομποτική

Ενημερωθείτε περί Εκπαιδευτικής Πληροφορικής και Ρομποτικής μέσα από το blog

Giftakis Academy
Giftakis Blog

Page 1 of 2

No-Code Builders - Εφαρμογές

Εργαλεία όπου μπορείς να φτιάξεις δικές σου εφαρμογές ή άλλα εργαλεία χωρίς κώδικα αλλά συνήθως με οπτικό προγραμματισμό ή με οπτικές συνάψεις/διασυνδέσεις (workflows). Αυτού το είδους οι λεγόμενοι builders κάνουν το startup μιας εφαρμογής πιο γρήγορο (MVP προϊόν) όπως και τσεκάρεις τι απήχηση θα έχει στον κόσμο και κατά πόσο χρήσιμο το βρίσκουν.

Δημιουργία APIs (Δωρεάν)

Κατάλογος εργαλείων για την δημιουργία APIs για το επόμενο προγραμματιστικό σας πρότζεκτ ή για την δημιούγια απομακρυσμένης υποτυπώδους βάσης δεδομένων. πχ. μπορείτε να κάνετε API κάποιο Google Sheet σας

Βοηθοί Τεχνητής Νοημοσύνης για Προγραμματισμό (Dev AI Assistants)

Βοηθοί τεχνητής νοημοσύνης για την επίλυση ή διευκρίνιση κατά την διαδικασία συγγραφής κώδικα. Use them wisely, καθώς η νοημοσύνη του ανθρώπου υπερτερεί. Παραταύτα η βοήθεια τέτοιων εργαλείων μπορεί να βοηθήσει πολύ.